Η διαχείριση της κρίσης του Covid-19 στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Ρόδου «Πυθαγόρας»


Δημοσιευμένα: Απρ 27, 2021
Σπύρος Σπύρου
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
Περίληψη

Η ανακοίνωση για το κλείσιμο των σχολείων στις 10 Μαρτίου 2020 εξαιτίας του covid-19 τάραξε τα νερά στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Ρόδου «Πυθαγόρας» η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης βρήκε διοίκηση, εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες κατά κάποιο τρόπο έτοιμους για τη διαχείριση της νέας αυτής εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού λειτουργούσαν ήδη ψηφιακά εργαλεία ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες. Παρά το γεγονός αυτό και λόγω της αναγκαιότητας για καθολική  πλέον εξ αποστάσεως λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών θεμάτων, έγιναν σημαντικές προσαρμογές. Οι προσαρμογές αυτές ήταν διαφορετικές στις δύο περιόδους της πανδημίας. Α΄ Περίοδος: Αποκλειστική εξ αποστάσεως λειτουργία (αναστολή λειτουργίας βαθμίδων), Β΄ Περίοδος: Παράλληλη δια ζώσης και εξ αποστάσεως λειτουργία (άνοιγμα σχολείων). Στην εισήγησή παρουσιάζονται όλα τα λειτουργικά προγράμματα και οι δράσεις (π.χ. ψηφιακά εργαλεία, ερωτηματολόγια, εμπλουτισμός διαδικασιών κ.λπ)  για κάθε φάση ξεχωριστά. Οι στόχοι που τέθηκαν για τη ριζική αναδιοργάνωση αφορούσαν τους παρακάτω τομείς:  Ομαλή συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ύλη, επαναλήψεις κ.λπ), Επίτευξη διαδραστικότητας εκπαιδευτικών – μαθητών, Επικοινωνία, Ψυχολογική υποστήριξη. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μία πρακτική διαχείρισης κρίσεων (όπως του covid-19), η όποια υιοθετήθηκε από τα Ιδ. Εκπαιδευτήρια Πυθαγόρας και είχε θετικότατα αποτελέσματα με σημαντικότερο όλων την επίτευξη του… «Τόσο μακριά… τόσο κοντά!»

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες