Ο ρόλος των διευθυντών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οργάνωση και υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Απρ 27, 2021
Ιωάννης Τάτσης
Περίληψη

Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η ελληνική πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, την άνοιξη του 2020 και η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο καιρό τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, αποτέλεσε μία πρωτόγνωρη πρόκληση για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Η παρούσα εργασία αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που κλήθηκαν να διαδραματίσουν οι διευθυντές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκεκριμένες αποφάσεις και ενέργειες. Μελετάται ιδιαίτερα ο τρόπος συντονισμού των εκπαιδευτικών και των μαθητών στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η λειτουργία της Ομάδας υποστήριξης και η διασφάλιση της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των μαθητών. Επιπλέον εξετάζεται η εξ αποστάσεως συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, η καταγραφή των ελλείψεων σε τεχνικά μέσα και άλλα πρακτικά ζητήματα.  Κεντρικός στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη των αδυναμιών αλλά και των δυνατοτήτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και του καίριου ρόλου της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην εφαρμογή της στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες