Κλείσιμο σχολείων. Και τώρα τι; - Μια διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Απρ 27, 2021
Ιωάννα Μπακιρτζή
Περίληψη

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται στάσεις και προβληματισμούς για τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, όπως αυτά παρουσιάστηκαν από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την περίοδο των κλειστών σχολείων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική ερευνητική μέθοδος με κύριο εργαλείο συλλογής δεδομένων την εξ αποστάσεως συνέντευξη. Η έρευνα διεξήχθη με 23 εκπαιδευτικούς από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε η θεματική ανάλυση. Τα θέματα που προέκυψαν αφορούσαν στις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν καθώς και κάποιες προτάσεις βελτίωσης. Η έλλειψη επιμόρφωσης, η ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων, η παρουσία πρωτόγνωρων συναισθημάτων εξαιτίας της πανδημίας αποτέλεσαν τις κύριες αναφορές προβλημάτων. Έχοντας αναγνωρίσει τα εμπόδια, οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν στη διατύπωση βελτιωτικών αλλαγών με την ενημέρωση και την υποστήριξη να βρίσκονται στο πρώτο πλάνο. Έτσι, ενώ το μονοπάτι της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση συγκεκριμένων πλατφορμών φάνηκε σύντομο, ίσως άνοιξε ο μακρύς και απάτητος δρόμος της ανοιχτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες