Διεργασίες Ψηφιοποίησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση


Δημοσιευμένα: Apr 27, 2021
Δημήτριος Κοτσιφάκος
Περίληψη

Η εκπαίδευση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) περιλαμβάνει για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κυρίως, στοιχεία ενεργούς (θεωρητικής και εργαστηριακής) εμπλοκής για την κατάκτηση νοητικών σταδίων και ψυχοσωματικών δεξιοτήτων. Η «εξ αποστάσεως υλοποίηση» των μαθημάτων (θεωρίας και εργαστηρίων) της ΕΕΚ, όπως πραγματοποιήθηκε την περίοδο εγκλεισμού τη σχολική περίοδο 2019 – 2020, λόγω της διάδοσης του Κορωνοϊού (COVID-19), απομάκρυνε τους μαθητές από το φυσικό χώρο και τόπο μάθησης, και επέφερε έναν κατακερματισμό στον πνευματικό και ψυχικό ορίζοντά τους. Σκοπός του άρθρου είναι να καταγράψει τις επιπτώσεις από τη βίαιη μετατροπή η οποία επιχειρήθηκε λόγω της επιβολής των μέτρων της πανδημίας στην εκπαιδευτική κοινότητα της ΕΕΚ. Επιπρόσθετα, και εξ αιτίας ακριβώς αυτής της επείγουσας κατάστασης, θεωρήσαμε αναγκαίο να αναζητήσουμε τα κριτήρια τα οποία θα διασφαλίσουν την ομαλή ένταξη των ψηφιακών εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία για το τεχνικό λύκειο, καθώς η υπόθεση της αντιμετώπισης του Κορωνοϊού  δεν έχει κλείσει και οι επόμενες φάσεις της πανδημίας είναι σε εξέλιξη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες