Επείγουσα Διαδικτυακή Διδασκαλία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: ζητήματα αξιοποίησης των ψηφιακών πόρων του Φωτόδεντρου - Μαθησιακά Αντικείμενα


Δημοσιευμένα: Απρ 27, 2021
Γεωργία Λιαράκου
Απόστολος Κώστας
Κώστας Γαβριλάκης
Ελίνα Μεγάλου
Αγάπιος Πάνος
Περίληψη

Το κείμενο αυτό ασχολείται με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μαθησιακά αντικείμενα της θεματικής περιοχής ‘Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ)’ του ψηφιακού αποθετηρίου Φωτόδεντρο - Μαθησιακά Αντικείμενα στην αναβάθμιση της εξΑΣΕ. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία της ΠΕ/ΕΑΑ, στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξΑΣΕ, μπορεί να οργανωθεί και να λειτουργήσει καλύτερα μέσω μαθησιακών αντικειμένων αντί εκπαιδευτικού υλικού κειμενικού τύπου, καθιστώντας τη μάθηση ελκυστικότερη για τους/τις εκπαιδευόμενους/νες. Δίνονται παραδείγματα για το πώς μπορούν τα συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα να αξιοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς. Υποστηρίζεται τέλος ότι τα αντικείμενα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας σύγχρονης εξΑΣΕ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες