Εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Απρ 27, 2021
Βασιλική Κιόρα
Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην περιγραφή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στο γνωστικό αντικείμενο της Αγγλικής γλώσσας. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου και αναπτύσσεται σε τρία φύλλα εργασίας. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέσα από αυτό επιχειρείται η κινητοποίηση και συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία οργάνωσης ενός σχολικού πάρτι. Οι μαθητές καλούνται να ολοκληρώσουν μια σειρά από δραστηριότητες μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα και να έρθουν σε επαφή με ποικίλα κειμενικά είδη όπως προφορικά, οπτικά και πολυμεσικά, αναπτύσσοντας έτσι όχι μόνο γλωσσικό αλλά και οπτικό, πληροφοριακό, συναισθηματικό, ψηφιακό και κριτικό γραμματισμό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης της ηλεκτρονικής τάξης (eclass) του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου και ενός συνόλου ψηφιακών πόρων και εργαλείων τα οποία στοχεύουν στο να εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Η γνώση προσεγγίζεται βιωματικά και ο μαθητής αναλαμβάνει την ευθύνη της δικής του μάθησης μέσα σε ένα περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας τόσο με τον εκπαιδευτικό όσο και με τους συμμαθητές του.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες