Το ερμηνευτικό σχόλιο στο λογοτεχνικό κείμενο


Δημοσιευμένα: Απρ 23, 2021
Θεοδώρα Λυμπέρη
Περίληψη

Μέσα στην κρίσιμη περίοδο της υγειονομικής κρίσης κληθήκαμε να υιοθετήσουμε νέες μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας. Με δεδομένο πως η εκπαίδευση είναι μία και ενιαία, με την τηλεκπαίδευση - τηλεσυνάντηση καταβάλαμε την προσπάθεια να υποστηρίξουμε την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Αξιοποιώντας τους δύο βασικούς πυλώνες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη σύγχρονη και την ασύγχρονη, εκπονήθηκε η παρούσα διδασκαλία για παιδιά της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, με σκοπό να υποστηριχθεί η διδασκαλία του μαθήματος της συνεξέτασης γλώσσας και λογοτεχνίας, καθώς ο ερμηνευτικός διάλογος μέσω κειμενικών δεικτών και αξιοποίησης αποθετηρίων ψηφιακού υλικού. Αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, ενώ μέσω κατάλληλα επιλεγμένων ασκήσεων επιδιώχθηκε η αυτοαξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών και ακολούθησε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διδασκαλίας. Στο τέλος, εξετάζεται κατά πόσο οι στόχοι επιτεύχθηκαν, ποια μαθησιακά αποτελέσματα προέκυψαν και ποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες