Μυστικοί πράκτορες εναντίον κορωνοϊού


Δημοσιευμένα: Apr 23, 2021
Πέτρος Σαμούχος
Περίληψη

Το διαθεματικό project «Μυστικοί πράκτορες εναντίον κορωνοϊού» υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Β΄ Δημοτικού του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αναδείξει τα οφέλη που προκύπτουν από την κινητοποίηση του μαθησιακού ενδιαφέροντος και της αυτενέργειας των μαθητών. Οι μαθητές μέσω πρωτότυπων και παιγνιωδών δραστηριοτήτων έκαναν παρατηρήσεις για τα μικρόβια, υιοθέτησαν κανόνες ατομικής υγιεινής, έκαναν επανάληψη στα διδακτικά αντικείμενα της τάξης, ασχολήθηκαν με τη ρομποτική και ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους. Το project επεδίωξε και πέτυχε την ενεργή συμμετοχή των γονέων των μαθητών σε όλες τις εκφάνσεις του. Με την υλοποίησή του ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία  και ανέπτυξαν μεταγνωστικές δεξιότητες υιοθετώντας και εφαρμόζοντας στην πράξη κανόνες ατομικής υγιεινής. Τέλος με την ολοκλήρωσή του πραγματοποιήθηκε εσωτερική αξιολόγηση τόσο από τους μαθητές όσο και από τον εκπαιδευτικό.    

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες