Η επίδραση της «κοινωνικής αποστασιοποίησης» κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή της Θεσσαλίας


Δημοσιευμένα: Απρ 23, 2021
Χαρίλαος Τσιχουρίδης
Μαριάνθη Μπατσίλα
Νικόλαος Πέτρου
Ιωάννης Ρουσσάκης
Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση και η καταγραφή των αντιλήψεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την επίδραση του εγκλεισμού και της κοινωνικής αποστασιοποίησης εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, σε παράγοντες της σχολικής και κοινωνικής τους ζωής εστιάζοντας στην επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους, στην αντιμετώπιση των σχολικών τους υποχρεώσεων και στις διαδικασίες μάθησης, στην αγωνία τους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς επίσης και στην άποψή τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν 144 μαθητές Γενικών Λυκείων από την περιοχή της Θεσσαλίας καταγράφοντας τις απόψεις τους σε πέντε περιόδους, που καλύπτουν χρονικά όλη την περίοδο (Μάρτιος – Μάϊος 2020). Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά της επιρροής που είχε η περίοδος ισχύος του εγκλεισμού κοινωνικής αποστασιοποίησης στη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών και μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για περαιτέρω μελέτη.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες