Ο ρόλος της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην επείγουσα εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19


Δημοσιευμένα: Apr 23, 2021
Σοφία Παπαδημητρίου
Περίληψη

Η συνεχής πρόοδος των νέων τεχνολογιών έχει φέρει μεγάλες μεταβολές στον χώρο της εκπαίδευσης και προσφέρει τις απαραίτητες λειτουργικές αλλά και φιλικές υποδομές για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι τον Μάρτιο του 2020, είχαν αναπτυχθεί μεμονωμένα πρωτοβουλίες εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης (εξαΣΕ) σε επίπεδο τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Με την πανδημία του νέου κορονοϊού, ξεκίνησε το μεγάλο εγχείρημα «Επείγουσας Απομακρυσμένης Διδασκαλίας» με σύγχρονες, ασύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας και εκπομπές στην Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση σήμερα στηρίζει μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, που μπορούν να εμπνεύσουν και να προσφέρουν συνθήκες συνεργατικής δημιουργικότητας και καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Το άρθρο μελετά τη δυναμική της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στην επείγουσα εξαΣΕ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, με τον σχεδιασμό, την παραγωγή, προβολή και διάθεση κατ’ απαίτηση βιντεομαθημάτων προσβάσιμων από μαθητές με προβλήματα ακοής. Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξαΣΕ αναδεικνύεται καθώς και οι τρόποι, με τους οποίους μπορεί να υποστηρίξει την παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση και να προτείνει λύσεις στις σύνθετες καταστάσεις πανδημίας ή τις γεωμορφολογικές καταστάσεις του ελληνικού σχολείου και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες