Στάσεις, αντιλήψεις και ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας για την ΕξΑΕ κατά την έκτακτη περίσταση Μαρτίου-Μαΐου 2020 λήψης μέτρων πρόληψης του ΥΠΑΙΘ κατά του Covid-19


Δημοσιευμένα: Apr 22, 2021
Νικόλαος Σουτόπουλος
Νικόλαος Γεωργίτσης
Περίληψη

Σε αυτή την ποιοτική και ποσοτική εκπαιδευτική έρευνα για την ΕξΑΕ συλλέξαμε δεδομένα με τη βοήθεια ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου 103 συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ν. Πρέβεζας ως αντιπροσωπευτικό δείγμα των εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηπείρου, σχετικά με την πραγματοποίηση της ΕξΑΕ ως αναγκαίου μέτρου πρόληψης του ΥΠΑΙΘ κατά της διάδοσης του COVID-19 στην εκπαιδευτική κοινότητα κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020. Συγκεκριμένα ερευνώνται οι καλές πρακτικές των εκπαιδευτικών τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως ένα απαραίτητο εργαλείο της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η διερεύνηση και δημοσίευση των απαντήσεων του αντιπροσωπευτικού δείγματος, οδήγησαν σε κάποια σημαντικά ευρήματα σχετικά με την υλοποίηση της ΕξΑΕ ως σύγχρονο εκπαιδευτικό μέσο εξ αποστάσεως διδασκαλίας και επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε έκτακτες περιστάσεις, υποκαθιστώντας μόνο εν μέρει την εκπαιδευτική σχέση στο φυσικό της σχολικό περιβάλλον. Το τελικό συμπέρασμα αποκαλύπτει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (ΕξΑΕ) με τις σημαντικές δυνατότητες και τους περιορισμούς της στην εποχή του ψηφιακού γραμματισμού και των έκτακτων συνθηκών του κορωνοϊού (COVID-19).

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες