Εξ αποστάσεως επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κατά την πανδημία: προσαρμογές και προκλήσεις για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές στην Ευρώπη


Δημοσιευμένα: Apr 21, 2021
Ρένα Ψηφίδου
Ανθή Κυριακοπούλου
Ιωάννης Κατσίκης
Περίληψη

Η πανδημία του Covid-19 επέφερε πρωτοφανείς προκλήσεις σε όλους τους τύπους και τα επίπεδα μάθησης, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Η εργασία επιχειρεί να παρέχει μια προκαταρτική ανάλυση αναφορικά με τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως συνέπεια του κλεισίματος των σχολικών μονάδων. Βασισμένη σε εισροές από 14 πληροφορητές, μέλη του δικτύου των Πρεσβευτών του Cedefop για την αντιμετώπιση της πρόωρης αποχώρησης από την ΕΕΚ, που καλύπτουν πέντε κράτη μέλη και δύο χώρες εκτός ΕΕ, η εργασία  φωτίζει πλευρές αυτής της μετάβασης με στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι σε κίνδυνο πρόωρης αποχώρησης, αλλά και οι εκπαιδευτές τους, καθώς και των μέτρων που υιοθετήθηκαν για τη στήριξή τους. Το Cedefop δημοσίευσε σχετική μελέτη στα αγγλικά, την οποία μεταφράσαμε και συνοψίσαμε στην παρούσα εργασία. Η μελέτη δείχνει ότι δεν υπάρχει ψηφιακή ένταξη χωρίς κοινωνική ένταξη. Οι ευάλωτοι εκπαιδευόμενοι είναι λιγότερο πιθανό να συμμετάχουν σε διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ η αποσύνδεσή τους από τη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην πρόωρη αποχώρησή τους από την ΕΕΚ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Διεθνής Πρακτική