Πανδημία και Παιδεία


Δημοσιευμένα: Apr 18, 2021
Αριστοτέλης Ράπτης
Περίληψη

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η κριτική αποτίμηση της γενικότερης κατάστασης στην Εκπαίδευση με αφορμή τα μαθήματα που πήραμε από την υγειονομική κρίση, καθώς και η ανάδειξη ορισμένων πτυχών του νέου νομοσχεδίου, που σχετίζονται με την διαχείριση του προβλήματος της επαγγελματικής ενδυνάμωσης και της ανάπτυξης του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ομιλίες Μελών Δ.Ε.Π.