Εναρκτήρια Ομιλία Συνεδρίου


Δημοσιευμένα: Απρ 18, 2021
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Περίληψη
Εναρκτήρια Ομιλία Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου