Εισαγωγικό σημείωμα


Δημοσιευμένα: Απρ 18, 2021
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Περίληψη
Εισαγωγικό σημείωμα του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Συνεδρίου σχετικά με την έκδοση του Τόμου Πρακτικών
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου