Σύντομα διαθέσιμα τα πρακτικά του συνεδρίου

2021-02-07
Τα ηλεκτρονικά πρακτικά του 1ου Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου "Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις – Αντιλήψεις – Σενάρια – Προοπτικές – Προτάσεις" θα είναι σύντομα διαθέσιμα.