Τόμ. 2014 Αρ. 1: Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης

Δημοσιευμένα: 2016-05-06

   Η έκδοση των πρακτικών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης πραγματοποιείται με καθυστέρηση. Πιστεύουμε όμως, ότι η ποιότητα και το περιεχόμενο των εισηγήσεων είναι σημαντική και θα είναι χρήσιμη για τους λειτουργούς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Η παιδεία και η έρευνα αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας μας. Για αυτό είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας με σκοπό την παρουσίαση νέων ερευνητικών δεδομένων, που προωθούν στην πράξη την παιδεία και τον πολιτισμό.

   Σκοπός του 4ου Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων που αφορούν στις επιστήμες της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της. Επίσης παρουσιάστηκαν εμπεριστατωμένες προτάσεις που αφορούν στο μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρας μας και ερευνητικά ευρήματα των σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών.

    Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τα μέλη των επιτροπών, τους προσκεκλημένους, τους εισηγητές, τους συνέδρους και τα μέλη της Γραμματείας και τους χορηγούς.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Γιάννης Παπαδάτος

Η συναισθηματική νοημοσύνη ως παράγοντας της αναζήτησης του νοήματος ζωής στα άτομα με κινητική αναπηρία

Αικατερίνη Παπασπύρου, Χριστίνα Τάσση, Σπυρίδων – Γεώργιος Σούλης, Αλεξάνδρα Γεωργίου

Οι στάσεις των μαθητών Δημοτικού έναντι των συνομηλίκων τους με αναπηρία

Σοφία Σταυρακάκη, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Τα Κοινωνικά Δίκτυα στο Σχολικό Περιβάλλον και η Ανάπτυξή τους

Σπυριδούλα Κατσιφή-Χαραλαμπίδη, Γιάννης Κατερέλος

Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση παιδιών που φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης

Δήμητρα Πατηνιώτη, Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου

Η διαφορετικότητα σε περίοδο Κρίσης Κρίση οικονομική…ή κοινωνική;

Γεώργιος Νικολάου, Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Ισμήνη- Χαρίκλεια Καρατζένη, Μαριάνθη Πολύζου