Η συνεισφορά των νευροεπιστημών στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Νευροεπιστήμες Ειδική αγωγή
Φίλιππος Βλάχος
Περίληψη

Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να αναδείξουμε πως οι πρόσφατες νευροεπιστημονικές έρευνες έχουν συνεισφέρει στο πεδίο της ειδικής αγωγής. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε πως οι σύγχρονες νευροαπεικονιστικές και ηλεκτροφυσιολογικές τεχνικές έχουν συμβάλλει: α) στη μελέτη και την κατανόηση των ιδιαίτερα περίπλοκων διαδικασιών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της μάθησης, β) στη διερεύνηση των αιτίων των αναπτυξιακών διαταραχών, γ) στη διαμόρφωση ή/και τον έλεγχο θεωριών για τις αναπτυξιακές διαταραχές, δ) στην πρώιμη ανίχνευση παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο για την εμφάνιση αναπτυξιακών διαταραχών και ως εκ τούτου στην έγκαιρη έναρξη της παρέμβασης, ε) στη μελέτη των επιδράσεων διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην εγκεφαλική λειτουργία, και στ) στη σύγκριση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κεντρικές Ομιλίες
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Φίλιππος Βλάχος

Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας