Οι αντιλήψεις των γονέων για τα χαρισματικά παιδιά τους


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικά παιδιά αντιλήψεις γονέων συμβουλευτική παρέμβαση
Σοφία Χατζηγεωργίου
Αλέξανδρος - Σταμάτιο� Αντωνίου
Περίληψη

Σύμφωνα με τα σύγχρονα πολυδιάστατα μοντέλα που αναφέρονται στη χαρισματικότητα, εκτός από τα γνωστικά χαρακτηριστικά κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των χαρισματικών παιδιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλοι τομείς, όπως ο κοινωνικός και ο συναισθηματικός. Η παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθεί στις αντιλήψεις των γονέων για τα χαρισματικά παιδιά τους και στον σημαντικό ρόλο τους στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή τους. Ορισμένα από τα θέματα που απασχολούν τους γονείς σχετίζονται με τους γονεϊκούς ρόλους, τις σχέσεις του παιδιού με τους συνομηλίκους του, την κοινωνική προσαρμογή του και κυρίως τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Συνεπώς, προκύπτει ότι η ύπαρξη κατάλληλων προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης καθίσταται απαραίτητη για τους γονείς προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα κοινωνικά, συναισθηματικά ελλείμματα και τις δυσκολίες συμπεριφοράς των χαρισματικών παιδιών τους.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Σοφία Χατζηγεωργίου

Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπείας-Συμβουλευτικής

Αλέξανδρος - Σταμάτιο� Αντωνίου
Επίκουρος καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ