Παιδί-θύτης εκφοβιστικής συμπεριφοράς Συμβόλαιο τιμής-συναντίληψης μεταξύ παιδιού και γονέων με στόχο τη βελτίωση της παραβατικότητας


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
παιδί-θύτης εκφοβιστική συμπεριφορά συμβόλαιο τιμής-συναντίληψης ρόλος οικογένειας αμοιβές ποινές.
Διονυσία Χάντζου
Περίληψη

Είναι γεγονός, πως η αποκλίνουσα συμπεριφορά των ανηλίκων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη σχολική κοινότητα και η κοινωνία μας ευρύτερα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγραφεί το προφίλ ενός παιδιού-θύτη εκφοβιστικής συμπεριφοράς, να συναφθεί το κατάλληλο συμβόλαιο τιμής-συναντίληψης ανάμεσα στους γονείς και στο παιδί και, στη συνέχεια, να παρουσιαστεί η αποτίμηση του συμβολαίου αυτού. Όσον αφορά στα συμπεράσματα που εξάγονται, αρχικά διαπιστώνεται πως η εκφοβιστική συμπεριφορά του παιδιού-θύτη εκδηλώνεται σε κάθε περιβάλλον, ενώ αποδεικνύεται πως με την τήρηση του συμβολαίου όχι μόνο δύναται να τροποποιηθεί σταδιακά η αποκλίνουσα συμπεριφορά του παιδιού, αλλά και οι δύο πλευρές να αντιληφθούν αποτελεσματικά την ευθύνη που φέρουν για την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, μέσω της χρήσης των αμοιβών και των ποινών, των αμοιβαίων ανταλλαγών και της τέχνης του συμβιβασμού, το παιδί-θύτης θα υιοθετήσει επιθυμητές συμπεριφορές, μειώνοντας την παραβατικότητα, και οι γονείς θα ασκήσουν θετικά τον γονικό τους ρόλο, οικοδομώντας μια δυνατή, υγιή και επιτυχημένη σχέση με το παιδί, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζει η σχέση αυτή στη ζωή του.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Διονυσία Χάντζου

Φιλόλογος Π.Ε.02, MEd. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Εκπαίδευση