Η παιδική λογοτεχνία και ο εγγραμματισμός στην προσχολική ηλικία


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδική λογοτεχνία εγγραμματισμός παιδικό βιβλίο
Σταυρούλα Χριστοφιδέλλη
Περίληψη

Η εισήγηση προσεγγίζει τη παιδική λογοτεχνία και τον εγγραμματισμό στη παιδική ηλικία. Αρχικά, αναφέρονται οι βασικότερες θεωρίες και ορισμοί που προσπαθούν να ερμηνεύσουν την θεωρία της λογοτεχνίας και συγκεκριμένα τη παιδική λογοτεχνία, τα είδη της και την εξέλιξή της. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σχέση του παιδιού και του ενήλικα με το παιδικό βιβλίο. Παράλληλα, εκτιμάται η σημασία του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου και τα κριτήρια επιλογής του, καθώς επίσης και ο ρόλος της παιδαγωγού στη προσέγγιση της παιδικής λογοτεχνίας, από τα παιδιά. Στη συνέχεια, υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα του εγραμματισμού του παιδιού. Σ’ αυτό το σημείο, τονίζεται ο ρόλος που αρμόζει σε μία παιδαγωγό να έχει απέναντι στα παιδιά καθώς και παρουσιάζονται ορισμένα μοντέλα ανάπτυξης της γραφής που οφείλει κάθε τάξη του παιδικού σταθμού να υιοθετεί. Σκοπός της εργασίας, είναι μέσα απ’ τη παιδική λογοτεχνία να γίνει αντιληπτή η επιρροή που ασκείται στο παιδί όσον αφορά την επαφή του με το παιδικό βιβλίο. Επιπροσθέτως, σημαντική αναδεικνύεται η εξοικείωση του παιδιού με τη γλώσσα του, σε γραπτό και προφορικό λόγο. Μέσα από δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδικό σταθμό, παρατηρήθηκαν η διαφοροποίηση των σταδίων και της εξέλιξης της γραφής σε παιδιά ίδιας ηλικίας, ο χρόνος που χρειάζεται το κάθε παιδί αλλά και γενικότερα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εξέλιξη του εγγραμματισμού τους. Συμπερασματικά, απ’ την εργασία προκύπτει ότι η παιδική λογοτεχνία συνεισφέρει άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη του λόγου και της γραφής παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επομένως, τα παιδιά περνάνε από διάφορα στάδια εγγραμματισμού μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό σημείο να ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν κατανοώντας κάθε λέξη ολοκληρωμένα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Σταυρούλα Χριστοφιδέλλη

Ειδικός Προσχολικής Αγωγής