Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Νευροεπιστήμες Εκπαίδευση Φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων
Ελένη Χάλιου
Μαριέττα Παπαδάτου - Παστού
Φίλιππος Βλάχος
Περίληψη

Εισαγωγή: Ο χώρος της εκπαίδευσης έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι Νευροεπιστήμες, από την άλλη μεριά, μελετούν το πώς ο εγκέφαλος μαθαίνει, γιατί κάποιοι μαθητές εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες και το τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές. Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη, ότι το ενδιαφέρον των δασκάλων για την εφαρμογή των ευρημάτων από το χώρο των Νευροεπιστημών στην εκπαίδευση είναι μεγάλο διεθνώς.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας μας για την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα παροχής σε αυτούς γνώσεων σχετικά με τις Νευροεπιστήμες.

Ευρήματα: Σε δείγμα 257 προπτυχιακών και 94 μεταπτυχιακών78+﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽φρουδ διδάσκονται σχετικ φοιτητών από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 117 προπτυχιακών φοιτητών από Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 105 προπτυχιακών φοιτητών από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δόθηκαν ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων. Ενδεικτικά, το ενδιαφέρον των φοιτητών για τις Νευροεπιστήμες φάνηκε να είναι μεγάλο, με το 78,4% να δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για την επιστημονική γνώση σχετικά με τις λειτουργίες του εγκεφάλου και το πώς αυτές επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης. Το 83,6% των φοιτητών απάντησε ότι πρέπει να υπάρχει μάθημα πάνω στις λειτουργίες του εγκεφάλου στο πρόγραμμα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα από τη χώρα μας είναι σύμφωνα με ευρήματα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η επιθυμία των μελλοντικών δασκάλων να αποκτήσουν γνώσεις πάνω σε θέματα Νευροεπιστημών φαίνεται να είναι μεγάλη. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ελένη Χάλιου

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α

Μαριέττα Παπαδάτου - Παστού

Επιστημονική Συνεργάτης, Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α

Φίλιππος Βλάχος

Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας