Η καθοριστική σημασία της ορθής διαχείρισης του χρόνου στην άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης στον εκπαιδευτικό οργανισμό


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
χρόνος λειτουργίες της διοίκησης εκπαιδευτική μονάδα αξιοποίηση του χρόνου αποτελεσματικότητα.
Βασιλική Τσούνη
Ελένη Καρακατσάνη
Περίληψη

Ο χρόνος είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους άσκησης της διοίκησης για την σχολική μονάδα και η σημασία του καταδεικνύεται και από την πληθώρα ερευνών γύρω από την χρήση του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να καταδείξει για ποιους λόγους η ορθή αξιοποίηση του χρόνου είναι σημαντική  για την σχολική μονάδα και στη συνέχεια να παρουσιάσει το συσχετισμό αυτής της ορθής αξιοποίησης με την αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης παρουσιάζοντας ταυτόχρονα πως ο χρόνος εμπλέκεται με τις λειτουργίες της διοίκησης. Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να καταγραφούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την οργάνωση του χρόνου του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας. Τέλος επειδή το επιβαρυμένο πρόγραμμα και το εργασιακό άγχος το οποίο συχνά παίρνει τη μορφή εργασιακής εξουθένωσης είναι πραγματικότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και κατ επέκταση στο σύγχρονο απαιτητικό σχολείο θα κατατεθούν προτάσεις οι οποίες , αν υλοποιηθούν, μπορούν να συνεισφέρουν στην ορθή διαχείριση του χρόνου και κατά συνέπεια στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Βασιλική Τσούνη

Φιλόλογος ΠΠΣΠΑ

Ελένη Καρακατσάνη

Φιλόλογος ΣΔΕ Αχαρνών