Δημιουργώντας διαπολιτισμικά


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Διαπολιτισμική εκπαίδευση δημιουργικότητα Ζ.Ε.Π. Τ.Π.Ε.
Χριστίνα Σμαροπούλου
Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια καλή πρακτική που εφαρμόστηκε στα πλαίσια του τμήματος Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας(ΖΕΠ) στο 2οΔ.Σ. Μεγάρων κατά το σχολικό έτος 2014–2015. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διεξήχθη με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή στον 1οΠανελλήνιο διαγωνισμό δημιουργικής έκφρασης με θέμα «Ας φανταστούμε το σχολείο των ονείρων μας»[1] στον οποίο, μάλιστα, καταλάβαμε τη δέκατη θέση.

Οι μαθητές του τμήματος προέρχονταν από ποικίλες κοινωνικόοικονομικές ομάδες και εθνικότητες ενώ παράλληλα οι περισσότεροι αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες. Τα παραπάνω συνυπήρχαν με την έλλειψη ενδιαφέροντος για το μάθημα,  την αποστροφή και απόρριψη του σχολείου ως πλαισίου και στην πορεία της διδασκαλίας πέφταμε συνεχώς πάνω στο «τείχος» της απουσίας επαρκούς προσοχής προς το περιεχόμενο της. Έτσι, ήταν επιτακτική η ανάγκη ανεύρεσης ενός στόχου που θα αναπροσανατόλιζε τόσο το περιεχόμενο όσο και την πορεία της διδασκαλίας σύμφωνα με τις καταβολές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης[2] .


[1] Βλ. http://creativity.edu.gr/index.php/el/ .

[2] Βλ. Αρχές και στόχοι λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (ΕΦΤ). στο http://users.sch.gr/gkelesidis/images/PDF/Diagnostika%20ell%20glossas/Leitoyrgia_Rolos_Ekp_TY_FT.pdf

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χριστίνα Σμαροπούλου

ΠΕ70