Ολιστική Προσέγγιση των κειμένωνΝεοελληνικής Λογοτεχνίας: Hεφαρμογή του μοντέλου του Perkins στη διδασκαλία του ποιητικού λόγου


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Ολιστική Προσέγγιση Διδασκαλίας Κείμενα ΝεοελληνικήςΛογοτεχνίας Ποιητικός λόγος Διαθεματικότητα Μοντέλο Perkins
Σοφία Σκλειδα
Περίληψη

Η μελέτη αυτή επιχειρεί με βάση τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.), το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα νέα σχολικά εγχειρίδια όλων των μαθημάτων, την παρουσίαση βασικών θεμάτων Διδακτικής Προσέγγισης, όπως την εφαρμογή του μοντέλου του Perkins στη διδασκαλία του ποιητικού λόγου και το συνδυασμό διαφόρων διδακτικών αντικειμένων για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διδασκαλία των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο γυμνάσιο. Γίνεται η παρουσίαση ενός ενδεικτικού σχεδίου μαθήματος και εφαρμογής της ολιστικής προσέγγισης του ποιητικού λόγου με βάση τη θεωρία και το μοντέλο του Perkins στην  Γ΄ Γυμνασίου. Απώτερος σκοπός είναι επίσης η άμεση νοηματική συσχέτιση  της διδασκαλίας του επιλεγέντος ποιήματος με τα διδακτικά αντικείμενα της Θεολογίας, Βιολογίας, Φυσικής και της Κοινωνικής και πολιτικής Αγωγής, που διδάσκονται στην ίδια τάξη και παρουσιάζουν σύγκλιση ως προς το κοινό σημείο αναφοράς τους( οριζόντια διάταξη της ύλης). 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Σοφία Σκλειδα

Φιλόλογος, MA, Διδάκτωρ Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών