Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία. Μια κριτική ματιά σε θεωρίες και μεθοδολογίες σχετικά με τη ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση της Δυσλεξίας.


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
μαθησιακές δυσκολίες δυσλεξία χαρακτηριστικά διάγνωση παρέμβαση.
Φωτεινή - Βαλεντίνα Τσούγη
Δέσποινα - Ειρήνη Κατζόλη
Παναγιώτα Γιαννέλου
Περίληψη

Οι μαθησιακές δυσκολίες με την πάροδο του χρόνου τείνουν να αποτελούν ένα θέμα εξέχουσας σημασίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Απασχολούν ένα μεγάλο αριθμό μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και επιστημόνων. Υπάρχουν φορές που αποτελούν ένα ομιχλώδες ζήτημα, το οποίο αρκετές φορές τείνει να γίνεται δισεπίλυτο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συναρτώμενα προβλήματα. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη πολυπλοκότητα του θέματος καθώς και στη διαφορετική προσέγγιση του εκάστοτε επιστήμονα, ο οποίος θα εξετάσει το θέμα βασιζόμενος στις αρχές της δικής του επιστήμης και στην ιδιοσυγκρασία του. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν ένα διαφοροποιημένο μοντέλο, το οποίο έχει τη τάση να είναι μοναδικό. Έτσι, οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν ένα εξατομικευμένο χαρακτηριστικό, το οποίο είτε μπορεί να επιδεινωθεί είτε μπορεί να μειωθεί. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί μια γενική προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών-Γενικών και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, και, εν συνεχεία, να παρουσιαστούν και ψυχοπαιδαγωγικά μοντέλα και τρόποι παρέμβασης με κύριο στόχο την επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Σημαντική είναι η έγκυρη διάγνωση, η ανίχνευση και η τεκμηριωμένη μέθοδος υποστήριξης. Συμπερασματικά, οι Μαθησιακές Δυσκολίες δε σχετίζονται με κάποιο είδος ατομικής παθολογίας αλλά χρειάζεται να δοθεί έμφαση στη ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Φωτεινή - Βαλεντίνα Τσούγη

Φιλόλογος ΠΕ02

M.Sc. in Psychology of Child Development, Uclan, Uk

Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Δέσποινα - Ειρήνη Κατζόλη

Καθηγήτρια Γαλλικών ΠΕ05

M.Ed. Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
Παναγιώτα Γιαννέλου

Καθηγήτρια Αγγλικών ΠΕ06

Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή