Κατανόηση: Μία εναλλακτική «θεραπεία» για τον αυτισμό


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Ρένα Σιούλα
Χρυσούλα Διαμαντή
Περίληψη

Αυτισμός είναι μία διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία ορίζεται από διαταραγμένη ανάπτυξη που εκδηλώνεται σε τρεις ταυτόχρονα περιοχές: 1. κοινωνική συναλλαγή 2. επικοινωνία 3. επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά (American Psychiatric Association). To πρόγραμμα TEACCH, συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις, η χρήση PECS, είναι ορισμένοι από τους επικρατέστερους τρόπους προσέγγισης των παιδιών με αυτισμό και στοχεύουν στην ανάδειξη των δυνατοτήτων τους και όχι στην «ανάρρωση» από τη διαταραχή. Παράλληλα, με αυτούς, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι ενημερωμένος για τις τεχνικές διδασκαλίας που αποδίδουν πιο αποτελεσματικά στα παιδιά με αυτισμό, όπως είναι η ενθάρρυνση των ομαδικών παιχνιδιών, η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας με συγκεκριμένο τρόπο και η αποφυγή μεταφορικού λόγου. Σε κάθε περίπτωση, κάθε παιδί είναι μοναδικό και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον εκπαιδευτικό.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ρένα Σιούλα
Απόφοιτος του  Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας  και του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρυσούλα Διαμαντή
Απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας