«Η Οικογένεια μου και Εγώ»: Ένα θέατρο-παιδαγωγικό πρόγραμμα σε παιδιά με νοητική υστέρηση


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
νοητική υστέρηση οικογένεια ειδική αγωγή θεατρική αγωγή θεατρο-παιδαγωγικό πρόγραμμα ψυχαγωγία
Ασημίνα Τσιμπιδάκη
Μαρία Κλαδάκη
Περίληψη

Η μελέτη στοχεύει να παρουσιάσει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός θέατρο-εκπαιδευτικού προγράμματος για τη γνωριμία και την περιγραφή της οικογένειας σε παιδιά με νοητική υστέρηση. Η εργασία αποτελεί μία ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα, μία έρευνα δράσης. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 33 άτομα: 3 συντονιστές και 15 εθελοντές φοιτητές σε ρόλο εκπαιδευτών και 15 εκπαιδευόμενοι. Οι εκπαιδευόμενοι είναι 15 παιδιά (9 κορίτσια και 6 αγόρια), με μέτρια νοητική υστέρηση, ηλικίας  9 - 11 ετών (Μ.Ο.=10.8 έτη). Παρακολουθούν δημόσιο ειδικό σχολείο και έρχονται δύο φορές την εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης, τα οποία εντάσσονται σε εθελοντικές δράσεις, που στηρίζονται στη φιλοσοφία της «κοινοτικής περίθαλψης». Η αξιολόγηση του προγράμματος κατέδειξε ότι η εκπαίδευση παιδιών με νοητική υστέρηση στα πλαίσια μίας ομάδας, όταν περιλαμβάνει θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, προ-θεατρικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, και κυρίως διάθεση για προσφορά προς τον άλλο, μπορεί να επιτύχει τους περισσότερους από τους στόχους της. Ειδικότερα, ένα θεατρο-παιδαγωγικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες και τις εμπειρίες των παιδιών με νοητική υστέρηση,  μπορεί να προσφέρει: α) έκφραση συναισθημάτων, γνώσεων και εμπειριών για την οικογένεια, β) ενίσχυση ομαδικότητας και συνεργασίας, και γ) ψυχαγωγία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ασημίνα Τσιμπιδάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής                                                

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου                                                                 

Μαρία Κλαδάκη

Λέκτορας Θεατρικής  Αγωγής                                                             

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου