Μεταγνωστικές δεξιότητες, εμπειρίες και το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας στον γραπτό λόγο: η μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
μεταγνωστικές δεξιότητες μεταγνωστικές εμπειρίες αυτοαποτελεσματικότητα συναισθήματα επίδοσης.
Αρετή Σταμούλη
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι μεταγνωστικές δεξιότητες, οι συναισθηματικές εμπειρίες και το αίσθημα της αυτοαποτελεσματικότητας ενός μαθητή δέκα ετών, στο φάσμα του αυτισμού, κατά τη διαδικασία ελεύθερης παραγωγής γραπτού λόγου. Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι: α) ο μαθητής με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας έχει μεταγνωστικές δεξιότητες και εμπειρίες κατά τη γραπτή διαδικασία; β) η μεταγνώση του σχετίζεται με τα συναισθήματα επίδοσης και τις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας στον γραπτό λόγο; Η βιβλιογραφική έρευνα υποστηρίζει ότι οι μαθητές υψηλής λειτουργικότητας στο φάσμα του αυτισμού δε μπορούν να παρατηρήσουν και να ελέγξουν τόσο τη γραπτή διαδικασία όσο και τη συναισθηματική τους κατάσταση μέσα σε αυτήν. Η παρούσα μελέτη περίπτωσης, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία έρευνας, καταλήγει ότι ένας μαθητής με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού ασκεί δεξιότητες αυτοπαρατήρησης και αυτοελέγχου κατά τη διάρκεια παραγωγής γραπτού λόγου. Η μεταγνωστική ενημερότητα συνδέεται με πιο ακριβείς πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσματικότητά του. Η μεγαλύτερη δυσκολία, ωστόσο, έγκειται στην ανάπτυξη ρυθμιστικών δεξιοτήτων για τον έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου. Το τελευταίο εύρημα τονίζει την ανάγκη διδασκαλίας γνωστικών στρατηγικών που αφορούν τα στάδια παραγωγής ενός γραπτού κειμένου (σχεδιασμός, συγγραφή, αναθεώρηση). 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αρετή Σταμούλη

Ψυχολόγος Α.Π.Θ, Δασκάλα ειδικής αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ma Special Needs University of Nottingham