Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου τους


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας αξιολόγηση μαθησιακού περιβάλλοντος σχολικό κλίμα αποτελεσματικότητα πολιτικής του σχολείου.
Βασιλική Πολυμεροπούλου
Γεώργιος Σόρκος
Περίληψη

Η μελέτη για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα επιδιώκει να διερευνήσει τι είναι αυτό που επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση και αποσκοπεί στην ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την πολιτική που έχει διαμορφώσει το σχολείο τους σχετικά με την υποστήριξη και αξιολόγηση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Για τη διερεύνηση του μαθησιακού περιβάλλοντος εξετάστηκαν τέσσερις πτυχές: η συμπεριφορά των μαθητών εκτός τάξης, η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, οι σχέσεις με τους γονείς/κοινότητα και η χρήση εκπαιδευτικών υλικών και άλλων πηγών μάθησης.

 

Η έρευνα εστίασε σε μια σχολική μονάδα (γυμνάσιο) στον νομό Φθιώτιδας  (μελέτη περίπτωσης). Συμμετείχαν 17 από τους 21 εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επιδιώχθηκε να διερευνηθεί το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου με τη χρήση του ερωτηματολόγιου του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας των Kyriakides & Creemers (2008). Διεξήχθη τον Μάρτιο του 2015, και κατέληξε ότι στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν ως προβληματικούς παράγοντες του μαθησιακού περιβάλλοντος τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, και τις σχέσεις με τους γονείς/κοινότητα. Αυτοί οι δυο παράγοντες που σχετίζονται με το σχολικό κλίμα αναδεικνύουν τις τυπικές και επιφανειακές σχέσεις που αναπτύσσονται τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής μονάδας. Δεν πρόεκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών με γνώμονα το φύλο και τα χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ  και η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση του μαθησιακού περιβάλλοντος κινήθηκε σε ένα μέσο επίπεδο, γεγονός που δείχνει την αμηχανία αλλά και την αδυναμία ουσιαστικής αξιοποίησης των μηχανισμών αξιολόγησης για τη βελτίωση  του σχολικού συγκείμενου. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Βασιλική Πολυμεροπούλου

Εκπαιδευτικός, M.Ed. Εκπαιδευτικής Διοίκησης,

M.Ed. Αξιολόγησης Αναλυτικών Προγραμμάτων

Γεώργιος Σόρκος

Εκπαιδευτικός, M.Ed. Ειδικής Εκπαίδευσης