«Φτιάξε μαζί μας το δικό σου παραμύθι…»


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Διαφορετικότητα αναπηρία παραμύθι δημιουργικότητα ειδική εκπαίδευση.
Ανθή Τσαμπούρη
Ειρήνη Μυτιληναίου
Χρήστος Γκιαούρης
Γιώργος Ευγενειάδης
Περίληψη

Στα χρόνια μας πλήθος μελετών και ερευνών έχουν καταδείξει την ανάγκη διδασκαλίας του παραμυθιού στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση. Η επίδραση του παραμυθιού είναι αποδεδειγμένη, εκτός από τη γνωστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης τους (Αναγνωστόπουλος, 1994, 1997. Αυδίκος, 1999. Μαλαφάντης, 1996, 2006, 2011. Μερακλής, 1986, 2012. Bettelheim, 1995). Λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη και σημαντική συμβολή των παραμυθιών εμπνευστήκαμε μαζί με τους μαθητές μας το δικό μας «ξεχωριστό» παραμύθι. Ένα παραμύθι, αφιερωμένο στην διαφορετικότητα και την αναπηρία. Στα πλαίσια της σημερινής εκπαίδευσης που στρέφει, με ιδιαίτερη έμφαση, το βλέμμα της στην ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων αλλά και ιδιαίτερα στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης, εκτιμούμε πως η χρήση και η αξιοποίηση των παραμυθιών μπορεί να επιτελέσει ένα έργο ανεκτίμητης αξίας, παρέχοντας στα παιδιά πλούσιες ευκαιρίες για δημιουργικότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ανθή Τσαμπούρη
ΠΕ18.12, 

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αλεξάνδρειας Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ειρήνη Μυτιληναίου
Ε.Β.Ε.Π, 

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αλεξάνδρειας Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χρήστος Γκιαούρης
ΠΕ20, 

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αλεξάνδρειας Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γιώργος Ευγενειάδης
18.36., 

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αλεξάνδρειας Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων