Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα μονοπάτια της τέχνης. Παρουσίαση εφαρμογής στο μάθημα των γαλλικών.


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
ξένες γλώσσες τέχνες ποίηση μετάφραση ζωγραφική
Γουσταύος Σάμιος
Περίληψη

Στη ξενόγλωσση εκπαίδευση η κουλτούρα σημασιολογείται ως ανθρωπολογική κουλτούρα και ως καλλιεργημένη κουλτούρα. Η έμφαση δίνεται στην πρώτη όπου προσεγγίζεται ο πολιτισμός υπό την εθνολογική του διάσταση. Η καλλιεργημένη κουλτούρα στην οποία εδράζονται όλες οι μορφές της τέχνης ουσιαστικά δεν αξιοποιείται, γεγονός που δεν συνάδει με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εκπαίδευσης: την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Εκκινώντας από τις θέσεις αυτές, την περίοδο 2012-2013 οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου Άρτας εκπόνησαν το διαθεματικό πρόγραμμα ‘25 Μικροί Δημιουργοί «βλέπουν» γαλλική ποίηση’. Σκοπός της εισήγησης είναι μέσα από την παρουσίαση του εν λόγω προγράμματος να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της υλοποίησης βιωματικών δράσεων που θεμελιώνονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των καλών τεχνών και του λόγου ως εργαλείων ποιοτικής μάθησης.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γουσταύος Σάμιος

Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Γαλλική Γλώσσα & Φιλολογία

M.Ed., υπ. Διδ. Ε.Κ.Π.Α.