Η εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα στα έργα «Πολιτεία» και «Νόμοι»


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση Πολιτεία Νόμοι μόρφωση δια βίου μάθηση
Καλομοίρα Σακελλαράκη
Σταύρος Καπράνος
Περίληψη

Η συγκεκριμένη εισήγηση πραγματεύεται την εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα μέσα από τα έργα του «Πολιτεία» και «Νόμοι» συνδέοντάς την παράλληλα με την τωρινή κατάσταση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως η πλατωνική σκέψη είναι κατά κύριο λόγο παιδευτική και πως η παιδεία είναι αυτή που ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Στη συγκεκριμένη έρευνα θα γίνει διαχωρισμός των πολιτών σε τρείς τάξεις μέσα από το έργο «Πολιτεία» και θα τονιστεί ιδιαίτερα η περίπτωση της τάξεως των Αρχόντων. Θα επισημανθεί πως η συγκεκριμένη τάξη προϋποθέτει μια εκπαίδευση που θα διασφαλίζει την επικυρωμένη γνώση αιώνιων και αμετάβλητων αληθειών. Τονίζεται, επίσης, μέσα από το έργο «Νόμοι», το ζήτημα της πνευματικής καλλιέργειας και εξετάζεται λεπτομερειακά ο ιδανικός κυβερνήτης. Θα διευκρινιστεί πως η μόρφωση είναι εκείνη που κατευθύνει τον άνθρωπο από την παιδική κιόλας ηλικία στην αρετή και του επιφέρει την επιθυμία να γίνει ένας τέλειος πολίτης που θα γνωρίζει τον τρόπο που κυβερνά. Σημειώνεται, πως η παιδεία σήμερα αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο η Πολιτεία επιβάλλεται να παρέχει στους πολίτες της, δίνοντας συγχρόνως έμφαση στη δια βίου μάθηση και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Διαπιστώνεται, πως η εκπαίδευση του Πλάτωνα είναι συγκαιρινή αφού θα αποτελούσε το όχημα της σημερινής πολιτείας με γνώμονα πάντα τις desideratum γνώσεις. Τονίζεται, τέλος, το πρόβλημα της σημερινής κατάστασης, κατά το οποίο οι πολίτες αρκούνται στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων και ενδιαφερόντων για την ειδίκευση και τους επαγγελματικούς σκοπούς και όχι για πνευματικές δεξιότητες και σφαιρική παιδεία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Καλομοίρα Σακελλαράκη

Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλολογίας

Σταύρος Καπράνος

MsC Φιλολογίας