Αποτελεσματικός Διευθυντής και ο ρόλος του. Απόψεις εκπαιδευτικών


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Διοίκηση Ηγεσία ο αποτελεσματικός Διευθυντής αποτελεσματικό σχολείο ρόλος καθήκοντα εκπαιδευτικό προσωπικό.
Θωμαή Σαγρή
Ιωάννα Βουρνούκα
Περίληψη

Σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης του αποτελεσματικού σχολείου, μέσα σε μία κοινωνία που μεταβάλλεται διαρκώς, αναζητείται να προσδιοριστεί ο ρόλος του αποτελεσματικού Διευθυντή, ως ηγέτη, καθώς και να διευκρινιστούν τα στοιχεία εκείνα που τον καθιστούν ικανό και υπεύθυνο συνδαιτυμόνα μεταξύ των διαφόρων ομάδων και υποσυστημάτων που συναποτελούν τη σχολική μονάδα, διατηρώντας την ισορροπία και την ομαλή λειτουργία τους.

Αναλύοντας βιβλιογραφικά τις έννοιες Διοίκηση, Ηγεσία και την έννοια του αποτελεσματικού σχολείου όπως επίσης και το εννοιολογικό πλαίσιο σχετικά με τον Διευθυντή και το εκπαιδευτικό δυναμικό, αντλήσαμε πληροφορίες που φάνηκαν χρήσιμες για τη διερεύνηση των ερευνητικών μας ερωτημάτων σχετικά με τον αποτελεσματικό ρόλο του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

Επιδιώξαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο αυτό, χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογικό μας εργαλείο το ανώνυμο ερωτηματολόγιο και ως δείγμα μας δύο Δημοτικά Σχολεία του Νομού Αττικής, το 18ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, τα οποία επελέγησαν με τυχαία δειγματοληψία. Oι δάσκαλοι που εργάζονται σε αυτά, κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγια που σχεδιάστηκαν με γνώμονα την άντληση των πληροφοριών που αφορούν το θέμα μας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από κάθε ερωτηματολόγιο. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για την υιοθέτηση, από τους Διευθυντές Σχολείων, στοιχείων και στάσεων, σε σχέση με το έργο τους και τη συνεργασία τους με τους Εκπαιδευτικούς, με στόχο την αποτελεσματικότερη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων.

Καταλήγοντας, παρατηρήθηκε ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ταυτίζονται σε αρκετά σημεία με τη βιβλιογραφία. Όμως, υπάρχουν και διαφορές, που αλλάζουν με τις προσωπικές απόψεις του καθενός.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Θωμαή Σαγρή

Νηπιαγωγός

Ιωάννα Βουρνούκα

Νηπιαγωγός