Έννοιες: η μοναδική βάση για την Κοινωνία της Γνώσης


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
έννοια γνώση μάθηση προγραμματισμός Η.Υ. δομές δεδομένων.
Μεγακλής Θεόδ. Σωτηρόπουλος
Περίληψη

Πρώτ' απ' όλα, υπάρχουν οι έννοιες (concepts). Για να εκφρα­σθούν οι έννοιες δημιουργείται η γλώσσα (φυσική, μουσική, καλ­λιτεχνική, προγραμματισμού Η.Υ., νοηματική κ.λπ.). Οι μαθηματικές πράξεις μεταξύ εννοιών δημιουργούν νέες έννοιες (ομοιότητες, διαφο­ρές, κλάσεις ισοδυναμίας, Άλγεβρα Boole, διάταξη Συνδέσμου-Lattice στα αγγλικά). Κάθε έννοια είναι και μια γνώση. Η επεξεργασία δεδομένων (στο μυαλό μας, στον Η.Υ. και αλλού) δημιουργεί μια πληροφορία. Γνώση είναι πληροφορία που την έχουμε βγάλει μόνοι μας. Οι νέες έννοιες είναι νέα γνώση (μεταγνώση). Καθώς επεκτείνεται ο Σύνδεσμος των Εννοιών, επεκτείνεται και η ταξινό­μηση εννοιών και πραγμάτων (οντοτήτων).

Η μάθηση είναι επεξεργασία δεδομένων για να παραχθεί γνώση, είναι επεξεργασία γνώσεων για να παραχθεί νέα γνώση, είναι η δια­δικασία «δοκιμή - λάθος - ανάδραση - νέα επεξεργασία». Βασική είναι η σημασία των ιδιοτήτων των αντικειμένων, τα οποία αλλά­ζουν ανάλογα με τις ιδιότητες που εξετάζουμε κάθε φορά. Η ίδια η φύση, η ζωή και η γλώσσα μας οδηγούν σε διαπλεκόμενες έννοιες και όχι σε a priori ιεραρχίες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μεγακλής Θεόδ. Σωτηρόπουλος

Καθηγητής Πληροφορικής στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων, πρώην Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής