Οι αντιλήψεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων για τα κριτήρια επιλογής. Εμπειρική έρευνα


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Διοίκηση διευθυντής αποτελεσματικότητα αποδοτικότητα
Γεράσιμος Ρεντίφης
Περίληψη

Η επιλογή των ηγετικών στελεχών για προαγωγή συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία, καθώς προκύπτει δυσκολία στον ακριβή προσδιορισμό και στην περιγραφή της διοικητικής εργασίας, της αξιόπιστης εκτίμησης και της σχετικής απόδοσης. Επί πλέον ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι καθοριστικός για το παραγόμενο σχολικό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό με την παρούσα εργασία θα επικεντρώσουμε το ερευνητικό μας ενδιαφέρον στην α) εξέταση της άποψης των διευθυντών για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, β) στη διερεύνηση της άποψή τους για την αποτελεσματικότητα της προφορικής συνέντευξης και γ) στην εξέταση της αντίληψης των διευθυντών για το εάν και κατά πόσο οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θεωρούν άρτια και αντικειμενική τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους και εάν υποστηρίζουν ότι παρουσιάζονται ελλείψεις και προβλήματα. Ο στόχος της ανακοίνωσης είναι να διερευνήσει τα κριτήρια επιλογής του Νόμου 3848/2010 από τη σκοπιά των εν ενεργεία διευθυντών, δεδομένου ότι αυτοί κρίθηκαν με τα εν λόγω κριτήρια κατάλληλοι για τη διευθυντική θέση. Το συγκεκριμένο θέμα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, διότι αφορά την ποιότητα διεύθυνσης των δημόσιων σχολείων της πατρίδας μας και τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως στόχο να καταστεί η επιλογή των διευθυντικών στελεχών περισσότερο ακριβοδίκαιη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεράσιμος Ρεντίφης

Δρ Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α.