Η ψυχολογική επίδραση του ελεύθερου και κατευθυνόμενου παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Ελεύθερο και κατευθυνόμενο παιχνίδι ψυχολογική επίδραση του παιχνιδιού στα παιδιά
Χρυσάνθη Στεφανοπούλου
Περίληψη

Η εισήγηση προσεγγίζει την ιστορία του παιχνιδιού και την σημασιολογική και ειδολογική εξέλιξη του. Αρχικά, επισημαίνονται οι έννοιες, τα χαρακτηριστικά αλλά και οι αξίες του παιχνιδιού. Είναι αξιοσημείωτο, πόσες ψυχολογικές και κοινωνικές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί από σπουδαίους επιστήμονες όσον αφορά στη συσχέτιση της ψυχολογίας του παιδιού με το παιχνίδι. Στη συνέχεια, σημαντική θεωρείται η ανάλυση του ελεύθερου και κατευθυνόμενου παιχνιδιού και η επίδραση αυτών στη ψυχολογία του παιδιού. Σκοπός της εργασίας, είναι μέσα από το ελεύθερο και κατευθυνόμενο παιχνίδι να γίνει αντιληπτή η ψυχολογική επίδραση τους στα παιδιά. Είναι φανερό πως οι θεωρίες σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού για την άρτια ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη του έχουν ισχυρότατη βάση. Όπως διαπιστώθηκε από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, τα ελεύθερα παιχνίδια βοηθούν τα παιδιά στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων τους. Παράλληλα, δια μέσου των κατευθυνόμενων παιχνιδιών, οικειοποιήθηκαν τους κανόνες, τους οποίους και τήρησαν, με ένα πιο χαρούμενο και παιγνιώδη τρόπο. Συμπερασματικά, από την εργασία, προκύπτει ότι ανάμεσα στο ελεύθερο και κατευθυνόμενο παιχνίδι πρέπει να υπάρχει ισορροπία , αφού αυτό βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί ολοκληρωτικά και ολόπλευρα. Επομένως, το ελεύθερο και κατευθυνόμενο παιχνίδι αλληλοεπικαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται ενισχύοντας το ένα το άλλο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν μέσω του ενός ή μέσω του άλλου. Εν κατακλείδι, το ελεύθερο και κατευθυνόμενο παιχνίδι ανατροφοδοτούνται και αλληλεπιδρούν.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χρυσάνθη Στεφανοπούλου

Ειδικός Προσχολικής Αγωγής