Διαθεματική Προσέγγιση της Διδασκαλίας με τη Συνεργασία των Τεχνών


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
διαθεματικότητα δημιουργική και κριτική σκέψη ευελιξία ανάληψη πρωτοβουλίας
Σοφία Στεφανοπούλου
Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην έννοια της διαθεματικότητας, πώς αυτή παρουσιάζεται και ορίζεται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και πώς συσχετίζεται με τη διδασκαλία και την αξιοποίηση των τεχνών στο σχολικό πλαίσιο. Επιχειρείται μια πολύπλευρη ανάπτυξη του όρου «διαθεματικότητα», με βάση ορισμούς και διαστάσεις που έχουν αποδοθεί σε αυτόν από διάφορους επιστήμονες. Η διαθεματικότητα συναντά τις Τέχνες, οπότε αναλύονται τα πλεονεκτήματα αυτού του συγκερασμού, καθώς και τυχόν προβληματικά σημεία που ενδέχεται να προκύψουν από την προσέγγιση αυτή. Ολόκληρη η εισήγηση διακατέχεται από το πνεύμα της ενιαίας προσέγγισης και της σφαιρικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει ολόκληρη την εκπαίδευση, καθώς η ίδια η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από ιδεολογίες, στάσεις και άλλα στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένων μεταξύ τους τα οποία ο μαθητής καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά και ως σύνολο, όχι αποσπασματικά. Θεωρούμε πως η παρούσα εισήγηση προσφέρει μία καινούργια οπτική γωνία στην έννοια της διαθεματικότητας και στο πώς ο εκπαιδευτικός την προσεγγίζει πρακτικά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εν τω μέσω μίας κοινωνίας απαιτητικής που ζητά από τον άνθρωπο (εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο) ευελιξία, κριτική και δημιουργική σκέψη, ικανότητα ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δηλαδή όλα τα στοιχεία που θα προσφέρουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τις καθημερινές – μικρές ή μεγάλες – προκλήσεις.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Σοφία Στεφανοπούλου
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70)