Εγκεφαλική πλευρίωση κατά την παραγωγή γραπτού λόγου


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
εγκεφαλική πλευρίωση γραφή ημισφαιρική επικράτηση προτίμηση χεριού αριστεροχειρία διαφυλικές διαφορές λειτουργικός διακρανιακός υπέρηχος Doppler
Δάφνη Σταθοπούλου
Δανάη Κονδύλη
Μαριέττα Παπαδάτου - Παστού
Περίληψη

Εισαγωγή: Πλήθος ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από το ζήτημα της γλωσσικής πλευρίωσης του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά, περιορισμένη είναι η βιβλιογραφία αναφορικά με την ημισφαιρική επικράτηση κατά τη διαδικασία της γραφής. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, γίνεται, για πρώτη φορά, χρήση του διακρανιακού υπερήχου Doppler για την αξιολόγηση της εγκεφαλικής πλευρίωσης κατά την παραγωγή γραπτού λόγου.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της ημισφαιρικής επικράτησης κατά την παραγωγή γραπτού λόγου σε σύγκριση με τη σιωπηρή παραγωγή λόγου με τη χρήση του λειτουργικού διακρανιακού υπερήχου Doppler. Μελετάται, επίσης, η πιθανή ύπαρξη διαφορών ως προς την επικράτηση αυτή ανάμεσα τόσο σε δεξιόχειρες και αριστερόχειρες,  όσο και σε άνδρες και γυναίκες.

Ευρήματα: Αρχικά ευρήματα από 46 συμμετέχοντες, 22 άντρες (9 αριστερόχειρες) καθώς και 24 γυναίκες (10 αριστερόχειρες), δείχνουν ότι στους αριστερόχειρες, κατά τη γλωσσική παραγωγή, παρατηρείται είτε μια περισσότερο συμμετρική επικράτηση είτε ακόμη και επικράτηση του δεξιού ημισφαιρίου σε σύγκριση με τους δεξιόχειρες, όπου παρατηρείται αριστερή επικράτηση, και ότι η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης, δεν παρατηρείται καμία διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ως προς τη γλωσσική πλευρίωση.

Συμπεράσματα: Οι γνωστές από τη βιβλιογραφία διαφορές ανάμεσα σε δεξιόχειρες και αριστερόχειρες ως προς την ημισφαιρική επικράτηση στη γλώσσα γίνονται ακόμα εντονότερες κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. Tο εύρημα αυτό πιθανόν οφείλεται στη συμμετοχή και κινητικών, εκτός των γλωσσικών, περιοχών του εγκεφάλου κατά τη διαδικασία της γραφής.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δάφνη Σταθοπούλου
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Δανάη Κονδύλη
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μαριέττα Παπαδάτου - Παστού

Επιστημονική Συνεργάτις

Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α