Παραγωγή διδακτικού υλικού για την ανάπτυξη του κριτικού οπτικού εγγραμματισμού στο μάθημα της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Κριτικός οπτικός εγγραμματισμός πολυτροπικότητα σχολικός ιστορικός εγγραμματισμός
Αθηνά Παππά
Ελένη Μουκα
Περίληψη

Η σύγχρονη πραγματικότητα επιβάλλει την επιστράτευση όλων των δυνατών μέσων διδασκαλίας προκειμένου να καλλιεργηθεί αποτελεσματικά στους μαθητές ο  εγγραμματισμός. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του σχολικού ιστορικού εγγραμματισμού, η αξιοποίηση της εικόνας και η ανάπτυξη του κριτικού οπτικού εγγραμματισμού μπορούν να συντελέσουν ευεργετικά στην ιστορική κατανόηση ακόμη και των πιο μικρών μαθητών. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η διαρκώς αυξανόμενη πολυτροπικότητα που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια.

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά στην Ιστορία που διδάσκεται στην Γ΄τάξη του Δημοτικού και προτείνει την αξιοποίηση κατάλληλα επιλεγμένων εικόνων και την ανάπτυξη του κριτικού οπτικού εγγραμματισμού προκειμένου οι μαθητές, αντλώντας στοιχεία από τις εικόνες-ερεθίσματα και εξάγοντας οι ίδιοι λογικά συμπεράσματα να οδηγηθούν στην επιθυμητή ιστορική γνώση. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αθηνά Παππά

Μed. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική

Ελένη Μουκα

Med. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική