Διαφορές φύλου και ηλικίας στην εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων μετά τη βίωση μεμονωμένου τραυματικού γεγονότος και την παρατεταμένη έκθεση σε τραυματικές δοκιμασίες


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
τραύμα πόλεμος συναισθηματική ανάπτυξη παιδιά και έφηβοι Παλαιστινίων.
Αγάθη Σταθοπούλου
Περίληψη

Οι φυσικές καταστροφές, οι πόλεμοι και οι κοινωνικές συγκρούσεις επιδρούν στη ψυχική ισορροπία παιδιών και εφήβων. Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η διερεύνηση των επιπτώσεων των εχθροπραξιών και της συνεχόμενης πολιτικής και στρατιωτικής βίας σε παιδιά και έφηβους, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν έντονα ψυχολογικά προβλήματα. Στην έρευνα συμμετείχαν 377 παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 8-15 ετών, από περιοχές της Παλαιστίνης. Τα 203 άτομα κατοικούν στην περιοχή Λωρίδα της Γάζας της Παλαιστίνης και βίωσαν τους βομβαρδισμούς του Ιανουαρίου του 2009, και τα 174 άτομα στην περιοχή Δ.Όχθη της Παλαιστίνης, που ζουν κάτω από έντονες πολιτικές αναταραχές και μονομερείς στρατιωτικές συγκρούσεις. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 195 Έλληνες μαθητές. Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία του ερωτηματολογίου Αυτοαναφοράς Παιδιών και Εφήβων-Youth Self Report (YSR). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, η ένταση όμως της τραυματικής εμπειρίας και η ηλικία αποτελούν τον ισχυρότερο παράγοντα πρόβλεψης για την εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αγάθη Σταθοπούλου

Διδ Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας