«Παρελθόν; Κάτι έχω ακούσει…»: περιγραφή και τρόποι διαμόρφωσης του πολιτισμικού κεφαλαίου των αλλοδαπών μαθητών


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
υλικός πολιτισμός παρελθόν αρχαιολογία διαπολιτισμικότητα πολιτισμικό κεφάλαιο
Ιωάννα Παπαμαγκανά
Περίληψη

Η απόκτηση ενός ολοκληρωμένου πολιτισμικού κεφαλαίου για το παρελθόν αποτελεί σημαντικότατο εφόδιο ειδικά στις σύγχρονες απαιτητικές εκπαιδευτικές συνθήκες. Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται το πολιτισμικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών που σχετίζεται με τον υλικό πολιτισμό του παρελθόντος. Αρχικά εντοπίζουμε και ταξινομούμε τις επίσημες και ανεπίσημες πηγές, οι οποίες συνδιαμορφώνουν τις απόψεις των μαθητών. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα τον υλικό πολιτισμό του παρελθόντος, η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρία διαπολιτισμικά σχολεία και μελέτησε- εκτός των άλλων- τους τρόπους διαμόρφωσης του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών. Τα αποτελέσματα διακρίνονται σε εκείνα που αφορούν στο πολιτισμικό κεφάλαιο που αφορά στη χώρα υποδοχής και σε εκείνα που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις το πολιτισμικό κεφάλαιο παρουσιάζεται αποσπασματικό, στηρίζεται συχνά σε πλάνες, ή είναι μονοδιάστατο. Η κριτική προσέγγιση, η αναθεώρηση απόψεων και γνώσεων, η συσχέτιση των επισκέψεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και η διαπολιτισμική προσέγγιση φαινομένων του υλικού πολιτισμού είναι οι βασικές προτάσεις της ανακοίνωσης. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ιωάννα Παπαμαγκανά

Εκπαιδευτικός Β/θμιας ΠΕ02, διδάκτωρ ΑΠΘ