Βαθιά κατανόηση και κριτική σκέψη, οι στόχοι και το ιδανικό; Ξεκινώντας από τη διδασκαλία θεμελιωδών εννοιών και ερωτημάτων


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Βαθιά κατανόηση κριτική σκέψη θεμελιώδεις έννοιες και ερωτήματα 6Cs.
Ιορδάνης Παπαδόπουλος
Περίληψη

Κάθε εκπαιδευτικός αναρωτιέται στην καθημερινή του πρακτική: οι μαθητές μου μπορούν να προσδιορίσουν τις βασικότερες έννοιες και ιδέες του μαθήματος; Έφυγαν από την τάξη, έχοντας κατανοήσει σε βάθος τις θεμελιώδεις έννοιες και έχοντας κάνει ένα βήμα περισσότερο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της κριτικής τους σκέψης; Μπορούν να απαντήσουν σε θεμελιώδη ερωτήματα και διλήμματα που θέτει η πραγματικότητα;

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα και με αναπτερωμένο κάπως το ηθικό να συνεχίσουμε την καθημερινή μας προσπάθεια ως μάχιμοι εκαπιδευτικοί μέσα στις τάξεις. Θα επιχειρήσουμε να οριοθετήσουμε την έννοια της ‘βαθιάς κατανόησης’, τη διδασκαλία με βάση τις ‘θεμελιώδεις έννοιες’ και τα ‘θεμελιώδη ερωτήματα’ που τίθενται διαθεματικά, καθώς επίσης και το ολιστικό εκπαιδευτικό μοντέλο των 6Cs. Επιπλέον, θα περιγράψουμε το εγχείρημα που αναλάβαμε στο Κολλέγιο Ψυχικού για τη συγκρότηση ενός τέτοιου ολιστικού μοντέλου, εκλαμβάνοντας ως πρώτο βήμα την υλοποίηση ενός προγράμματος προαγωγής κριτικής σκέψης. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ιορδάνης Παπαδόπουλος

Δρ. Ιορδάνης Παπαδόπουλος

Καθηγητής Φιλόλογος, Συντονιστής Κοινωνικών Επιστημών & Ομάδας Προαγωγής Κριτικής Σκέψης Κολλεγίου Ψυχικού, Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.