Η Αυτονομία των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
νοητική υστέρηση αυτονομία μετάβαση
Αργυρώ Παπαδημητρίου
Ελευθερία Σαλμόντ
Περίληψη

H συγκεκριμένη εισήγηση περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική παρουσίαση της αυτονομίας γενικά και της αυτονομίας των ατόμων με νοητική υστέρηση, πιο συγκεκριμένα, μιας δεξιότητας η οποία κατακτάται σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Σκοπός είναι να απαντηθούν ερωτήματα και να γίνουν σαφή θέματα που αφορούν στην έννοια «αυτονομία». Αρχικά παρουσιάζεται ο ορισμός της αυτονομίας καθώς και τα χαρακτηριστικά μιας αυτόνομης συμπεριφοράς καθώς και γιατί είναι σημαντικό να κατακτηθεί αυτή η δεξιότητα από τα άτομα με νοητική υστέρηση και κατά πόσο επηρεάζει την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα σχετικά με την αυτόνομη διαβίωση και τι περιλαμβάνει η προ-επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται στα ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Επίσης, παρουσιάζονται οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν και συγχρόνως συμβάλλουν στην κατάκτηση της αυτονομίας.

            Τέλος, γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων στην ομαλότερη ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο όσο και στην ουσιαστική ανεξαρτησία αυτών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αργυρώ Παπαδημητρίου
Υποψ. Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α
Ελευθερία Σαλμόντ
Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών