Μελέτη με τη χρήση Λειτουργικής Τομογραφίας Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI) του νευρωνικού υποβάθρου της Αυτοβιογραφικής Μνήμης μετά από υπαγωγή σε αρνητική διάθεση


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
αυτοβιογραφική μνήμη κατάθλιψη υπαγωγή σε διάθεση λειτουργική τομογραφία μαγνητικού συντονισμού
Μαριέττα Παστου-Παπαδάτου
Νικόλαος Ανδρεάδης
Στέργιος-Στυλιανός Γκατζώνης
Μαρία Ατζαμπού
Μαρούσκα Ντούσκου
Περίληψη

Η αυτοβιογραφική μνήμη (ΑΜ) περιλαμβάνει τις αναμνήσεις από επεισόδια τα οποία έχει βιώσει ένα άτομο και έχει συνδεθεί με συναισθηματικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη. Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι η αρνητική διάθεση οδηγεί σε υπεργενικευμένες ΑΜ, είτε αυτή είναι αυθόρμητα παρουσιαζόμενη, όπως  σε ασθενείς, είτε υπάγεται εργαστηριακά (mood induction) σε υγιείς εθελοντές, (van Vreeswijk & de Wilde, 2004, Behav Res Ther, 42[6], 731-743; Au Yeung et al., 2006, Behav Res Ther, 44[10], 1481-1490). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι υπάρχουν διαφορές στη νευρωνική δραστηριότητα κατά την επεξεργασία αρνητικών ΑΜ κάτω από την επίδραση αντικαταθλιπτικού φαρμάκου (ρεβοξετίνης) σε σχέση με ψευδοφάρμακο, οι οποίες σημειώνονται στη νήσο του Reil καθώς και σε  περιοχές του μετωπιαίου φλοιού (Papadatou-Pastou et al., 2012, Exp Clin Psychopharm, 20[5], 364). 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μαριέττα Παστου-Παπαδάτου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικόλαος Ανδρεάδης

Μονάδα Χειρουργικής της Επιληψίας, Νευροχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσoκομείο Ευαγγελισμός, Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης, Βιοϊατρική,

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς της GE Healthcare

Στέργιος-Στυλιανός Γκατζώνης

Μονάδα Χειρουργικής της Επιληψίας, Νευροχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσoκομείο Ευαγγελισμός

Μαρία Ατζαμπού

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαρούσκα Ντούσκου

Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης, Βιοϊατρική,

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς της GE Healthcare