Μελέτη περίπτωσης στη συμβουλευτική γονέων: Μια βιωματική προσέγγιση της σχέσης γονέων και παιδιών σε ομάδες γονέων με τα παιδιά τους


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις – Κλειδιά συμβουλευτική γονέων παιγνιοθεραπεία ενσυναίσθηση επικοινωνιακές δεξιότητες
Μαρία Ορφανίδου
Περίληψη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συμβουλευτική γονέων να επιτευχθεί μέσα από μία σειρά συνεδριών με έμφαση στην αλληλεπίδραση του παιδιού με το γονέα. Προσφέρθηκαν 10 συνεδρίες μία φορά την εβδομάδα, μιάμισης ώρας. Συμμετείχαν 9 μητέρες και 11 παιδιά. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα που προσφέρει η παιγνιοθεραπεία –εικαστικά μέσα (ζωγραφική, χειροτεχνία, πηλός κ.α.) μουσική, χορός, παιχνίδι ρόλων και δραματοποίηση. Μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ώστε τα παιδιά και οι γονείς να γίνουν ενεργοί ακροατές των αναγκών της μεταξύ τους σχέσης, να διαπραγματευτούν τα όρια και τον τρόπο διεκδίκησης των αναγκών τους και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Αναπαράχθηκαν γονεϊκές συμπεριφορές, εκφράστηκαν τα αιτήματα των παιδιών και των γονέων, αναγνωρίστηκαν τα προβλήματα στην μεταξύ τους επικοινωνία, εκφράστηκαν οι προσδοκίες και αναγνωρίστηκε τι μπορεί να προσφέρει το κάθε μέλος της σχέσης για την αρμονική συνύπαρξη της μεταξύ τους σχέσης. Η συμβουλευτική γονέων μ’ αυτό τον τρόπο δίνει την ευκαιρία στους γονείς να κατανοήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους και το ρόλο τους ως γονέα που καλείται να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις ανάγκες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μαρία Ορφανίδου

Ψυχολόγος ΜSc, PGrDiplPlayTherapy

Σύλλογος φίλων –εθελοντών της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ)