Προγράμματα συμβουλευτικής γονέων. Σκοπός υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων και τα βασικά κριτήρια για την αποτελεσματικότητα τους


Δημοσιευμένα: Mar 3, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαίδευση γονέων επιμορφωτικά προγράμματα γονέων σχολές γονέων αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευση ενηλίκων
Χριστίνα Βάντζου
Περίληψη

Σήμερα τα προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία όλο και αυξάνονται με αποτέλεσμα οι γονείς να θεωρούν αναγκαία την ύπαρξη προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων.

Η εκπαίδευση γονέων προσδιορίζεται στις αρχές του 18ου αιώνα. Στην Αμερική η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1815 ενώ στο Παρίσι το 1928 αναπτύσσονται οι πρώτες σχολές γονέων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα  μέσα δηλαδή στις δύο επόμενες δεκαετίες παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη σε πάρα πολλές χώρες. Στην Ελλάδα η  συστηματική επιμόρφωση των γονέων άρχισε με την ίδρυση της πρώτης σχολής γονέων το 1962.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι έρευνες σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων. Παρόλο που οι έρευνες αναφέρουν ότι τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση του γονικού ρόλου και κατά συνέπεια επιφέρουν αλλαγές και σε πολλούς τομείς της οικογενειακής ζωής, ωστόσο λόγω του περιορισμένου πεδίου έρευνας υπάρχουν ερωτηματικά για το τι είναι αυτό που τα κάνει τόσο σημαντικά και χρήσιμα για τους γονείς.

Η εκπαίδευση  των γονέων δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια αποσπασματική διαδικασία αλλά ως κυρίαρχο και αναπόσπαστο μέρος σε μια διαδικασία συνεχούς υποστήριξης του γονέα.  Βασική προϋπόθεση, είναι η πραγματοποίηση μελετών οι οποίες θα αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση και θα αναδεικνύουν με σαφήνεια τις ανάγκες των γονέων  για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ρόλου.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χριστίνα Βάντζου

(ΜΑ), Εκπαιδευτικός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας.