Ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: μια ανθρωπολογική μελέτη του ρόλου του παιχνιδιού στα παιδιά νηπιακής ηλικίας


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις-Κλειδιά γνώση κοινωνικοποίηση μάθηση ποιοτική έρευνα
Μάγδα Μπουμπουλίνα Ντίνου
Περίληψη

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά 3 έως 5 ετών μέσω του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε έναν παιδικό σταθμό στο Λονδίνο με τη μεθοδολογική προσέγγιση δίμηνης συμμετοχικής παρατήρησης και μη δομημένων συνεντεύξεων. Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετασθεί η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να διερευνηθεί η συμβολή των παιχνιδιών-ρόλων, να αξιολογηθεί η σύνδεση του παιχνιδιού με τις κοινωνικές δεξιότητες και να παρατηρηθεί η λεκτική συνεργασία στην αίθουσα και στην αυλή. Τα ευρήματα αναδεικνύουν το παιχνίδι σε βασική δραστηριότητα μάθησης καθώς επιτυγχάνονται ανώτερα επίπεδα γνωστικής και κοινωνικής εξέλιξης με αποτέλεσμα τα παιδιά να εμπεδώνουν τη γνώση ταχύτερα αλλά και να αποκτούν την ικανότητα της δημιουργίας φιλικών σχέσεων. Ο απώτερος σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μάγδα Μπουμπουλίνα Ντίνου

Φιλόλογος, MSc Brunel University London