Συγκριτική προσέγγιση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό στην σχολική ηλικία


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
– Λέξεις κλειδιά Επιθετικότητα αυτισμός σχολική ηλικία.
Χρυσή Νόβα
Περίληψη

Περίληψη

Η διαταραχή του αυτισμού και το συνδεόμενο με αυτή φαινόμενο της επιθετικότητας αποτελούν τον βασικό πυλώνα της εν λόγω ανακοίνωσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το DSM-IV-TR o αυτισμός ανήκει στην ομάδα των  Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται απο διάφορα ελλείματα στην γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, αλλά και απο άσκοπες επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες  που χαρακτηρίζουν το άτομο (Παπαδάτος, 2010). Ανάλογα συμπτώματα παρατηρούνται και στην περίπτωση του αυτισμού, αφού το άτομο εκτελεί παρόμοιες επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές κινήσεις καθώς και εμφανίζει δυσκολία στην επικοινωνία με κύριο χαρακτηριστικό την απουσία βλεμματικής επαφής (Συνοδινού, 2007). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί με αυτισμό στην επικοινωνία έχουν επίπτωση και στην συμπεριφορά του στο σχολικό πλαίσιο και κυρίως στις κοινωνικές τους συναναστροφές με βασικό σύμπτωμα την απρόκλητη επιθετικότητα προς τους άλλους (Βάρβογλη, 2005). Στην συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται ποιοτική περιγραφική προσέγγιση μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης σε δείγμα τεσσάρων παιδιών σχολικής ηλικίας, ήτοι, δύο αγοριών και δύο κοριτσιών απο οκτώ (8) έως δεκατεσσάρων (14) ετών. Στόχος αυτής συνίσταται στη συγκριτική διερεύνηση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό, προκειμένου να καταστεί κατανοήσιμη και ορθά αντιμετωπίσιμη απο την επιστημονική κοινότητα, αλλα και απο τους δασκάλους και τους γονείς. Όπως φάνηκε από την ανάλυση της κλείδας παρατήρησης παρατηρήθηκε διαφορά στην επιθετική συμπεριφορά σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή φύλο, όπως και σε σχέση με το ηλικιακό εύρος.  

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χρυσή Νόβα
Φοιτήτρια προσχολικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή