Βιωματικές κοινωνικές παραστάσεις και αναπαραστάσεις – Αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης στα προγράμματα της ΕΕ.


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις-Κλειδιά βιωματική μάθηση κοινωνικές παραστάσεις αξιοποίηση εκπαιδευτικά προγράμματα
Σουζάνα Μαρία Νικολάου
Ηλίας Ζιώγας
Περίληψη

Περίληψη

Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο της εμπειρίας  κατά τη διαδικασία μάθησης.  Έγινε γνωστή κυρίως μέσω τριών μεγάλων παραδόσεων των  J.  Dewey, K. Lewin  και J.  Piaget (Kolb, 1984). Αξιοποιώντας τις αρχές της βιωματικής μάθησης και τα βιώματα των εμπλεκόμενων ατόμων διαπιστώνει κανείς πόσο αποτελεσματικά ενθαρρύνεται η δημιουργική έκφραση, η αναζήτηση του νοήματος κάθε πράξης και πώς συνειδητοποιείται από τους μανθάνοντες η ανάγκη σύνδεσης με τη γνώση.  Ως παράδειγμα ανάδειξης της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων της βιωματικής μάθησης χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το νεώτερο Erasmus +) που φέρουν στον πυρήνα τους τις αρχές της βιωματικής μάθησης με την απόκτηση πρακτικών, πολιτιστικών, ιστορικών γνώσεων και δεξιοτήτων και προωθούν τη διάπλαση προσωπικοτήτων μέσα από τα βιώματα και τις αλληλεπιδράσεις ομάδων ανθρώπων. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Σουζάνα Μαρία Νικολάου

Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ηλίας Ζιώγας

Μέλος ερευν. ομάδας erasmus+,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων